Disclaimer

De informatie op www.woonamsterdam.info komt tot stand onder verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband van Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Dit samenwerkingsverband besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.woonamsterdam.info. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Dienst Belastingen, de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.woonamsterdam.info.Privacy

Drie bovengenoemde partijen hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.woonamsterdam.info. Zij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan www.woonamsterdam.info worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.Copyright

De Dienst Belastingen, de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties behouden zich het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de website van deze drie partijen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.