4. Mediane WOZ-waarde en mediane transactieprijs in 2010

Type woningen Aantal
woningen  
verkocht
in 2010
Mediane
transactie-  
prijs 2010
Aantal
woningen
1-1-2010
Mediane
WOZ-waarde
prijspeil
2010
Appartementen, bouwjaar < 1945 3.523 € 248.800 170.800 € 227.000
Appartementen, bouwjaar 1945-1970 694 € 165.000 54.500 € 157.000
Appartementen, bouwjaar 1971-1990 708 € 169.000 63.100 € 171.500
Appartementen, bouwjaar > 1990 803 € 296.200 60.000 € 253.500
Vrijstaand 32 € 594.500 2.300 € 536.000
Twee-onder-een-kap 52 € 468.700 1.700 € 403.000
Eengezinswoningen 601 € 342.700 46.400 € 248.500
totaal 6.413 € 249.165 398.800 € 212.800

5. Ontwikkeling prijsindex per m2 GBO

Kwartalen/2004-2011 Totaal Apparte- ment <1945 Apparte- ment 1945-1970 Apparte- ment 1971-1990 Apparte- ment >1990 Vrij- staand Twee onder één kap Een- gezins- wonin- gen
4e kwartaal 2004 100 100 100 100 100 100 100 100
1e kwartaal 2005 99 101 101 91 103 87 103 100
2e kwartaal 2005 101 103 100 97 105 102 126 107
3e kwartaal 2005 105 105 102 102 106 117 114 105
4e kwartaal 2005 105 106 103 96 115 114 116 103
1e kwartaal 2006 105 107 105 98 111 111 122 105
2e kwartaal 2006 111 112 109 100 112 127 129 105
3e kwartaal 2006 112 116 108 100 110 119 121 112
4e kwartaal 2006 115 119 109 98 119 116 118 110
1e kwartaal 2007 116 122 108 94 122 125 115 115
2e kwartaal 2007 123 129 115 97 123 119 148 115
3e kwartaal 2007 126 132 112 95 125 127 139 117
4e kwartaal 2007 131 137 121 105 130 149 119 122
1e kwartaal 2008 132 138 118 104 128 144 120 117
2e kwartaal 2008 138 140 117 98 139 130 155 129
3e kwartaal 2008 134 139 122 115 131 127 132 120
4e kwartaal 2008 130 134 116 98 130 130 136 117
1e kwartaal 2009 123 127 112 101 124 128 145 115
2e kwartaal 2009 128 129 112 106 119 118 147 125
3e kwartaal 2009 126 126 123 108 131 136 135 118
4e kwartaal 2009 128 128 122 108 126 139 129 117
1e kwartaal 2010 125 127 118 109 120 114 174 120
2e kwartaal 2010 131 131 122 121 126 119 146 126
3e kwartaal 2010 131 131 130 110 128 114 158 124
4e kwartaal 2010 132 133 127 116 130 148 151 124
1e kwartaal 2011 130 130 133 110 127 129 163 133
2e kwartaal 2011 135 134 130 110 136 140 169 118
3e kwartaal 2011 134 133 128 110 124 144 148 114

De cijfers voor vrijstaande woningen en twee-onder- een-kap berusten op kleine aantallen verkopen

6. Ontwikkeling WOZ-waarde woningen per buurtcombinatie, 2010-2011

7. Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde per bestaande woning per buurtcombinatie 2005-2008

8. Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde per bestaande woning per buurtcombinatie 2008-2011
Voor zowel fig.7 als 8 geldt:

Buurtcombinaties 34, 35, 51 en 74 zijn
samengevoegd
.

Dit betreft woningen die de hele periode
bestonden. Nieuw opgeleverde woningen
zijn dus uitgesloten.