19. Aanbod nieuwbouwwoningen in de marktsector, 2001-2010 (huur en koop)

 

20. Aanbod en afzet nieuwbouwwoningen in de marktsector (huur en koop)

 

21. Bandbreedte jaarlijkse afzet aantal nieuwbouwwoningen (huur+koop) in de marktsector op basis van het voortschrijdende gemiddelde

 

22. Ontwikkeling grondprijzen woningbouw per m2 gebruiksoppervlakte

 klik voor vergroting