39. Transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2011

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum 388 11 64 100 41 604
West 912 38 42 74 15 1.081
Nieuw-West 4 133 15 87 98 337
Zuid 792 149 25 68 61 1.095
Oost 288 30 66 186 47 617
Noord 49 44 64 15 79 251
Zuidoost - 4 157 14 32 207
Totaal* 2.433 409 433 544 373 4.192

Totaal is exclusief vrijstaande en twee-onder-eenkapwoningen

40. Verschil transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2010 en 1ste t/m 3de kwartaal 2011

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal in %
Centrum 47 -1 -19 26 -18 35 6,2%
West -48 2 4 -14 -1 -57 -5,0%
Nieuw-West -2 -72 -8 -25 -24 -127 -27,4%
Zuid -103 13 -14 -14 9 -109 -9,1%
Oost -50 -3 -30 -5 -23 -111 -15,2%
Noord 13 -49 -1 -5 -1 -43 -14,6%
Zuidoost 0 2 -26 -2 -16 -42 -16,9%
Totaal -139 -108 -94 -39 -74 -454 -9,8%

41. Mediane transactieprijs van alle woningen in 2010 en de eerste 3 kwartalen 2011

42. Ontwikkeling mediane transactieprijs eerste 3 kwartalen 2011 per m2

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum 3,8   -6,9 3,5 -0,5 2,3
West 3,3 2,2 5,6 -0,3   3,1
Nieuw-West   -0,7   -3,2 -4,3 -2,4
Zuid 0,0 -2,1 -2,6 2,4 13,8 0,6
Oost 0,2 -7,5 2,6 -2,9 -3,5 -1,1
Noord -2,0 2,0 5,0   -0,6 1,0
Zuidoost     -2,3   -4,4 -2,5
Totaal 1,1 1,1 -2,6 2,1 -7,1  

43. Aanbod en verkopen 2010-2011

44. Ontwikkeling mediane verkoopprijs en prijs per m2klik voor vergroting