22. Transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2012

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum 263 10 73 63 40 449
West 767 31 37 75 11 921
Nieuw-West 2 135 18 90 79 324
Zuid 683 103 38 32 41 897
Oost 246 22 83 159 43 553
Noord 32 60 58 21 91 262
Zuidoost 0 9 131 19 50 209
Totaal 1.993 370 438 459 355 3.615

23. Verschil transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2011 en 1ste t/m 3de kwartaal 2012*

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal in %
Centrum -139 -1 8 -48 -4 -184 -29%
West -214 -8 -8 -4 -4 -238 -21%
Nieuw-West -2 -9 0 -5 -29 -45 -12%
Zuid -175 -57 13 -40 -18 -277 -24%
Oost -55 -15 8 -41 -9 -112 -17%
Noord -23 12 -14 6 0 -19 -7%
Zuidoost 0 5 -46 4 16 -21 -9%
Totaal -608 -73 -39 -128 -48 -896 -20%

*Exclusief vrijstaande en twee-onder-eenkapwoningen

24. Mediane transactieprijs van alle woningen in 2011 en de eerste 3 kwartalen 2012

klik voor vergroting

25. Ontwikkeling mediane transactieprijs eerste 3 kwartalen 2012 per m2

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum -3,6   -4,9 -6,8 -1,5 -4,0
West -3,4 -12,2 0,1 -2,6   -3,4
Nieuw-West   -5,1   -5,1 -1,9 -4,0
Zuid -3,4 -0,8 0,5 -7,3 -8,7 -3,3
Oost -1,6 1,6 -6,0 -4,1 -14,5 -3,9
Noord 4,7 -4,6 -5,8 -4,6 -8,0 -4,9
Zuidoost     -8,3   -5,2 -6,5
Totaal -4,4 -7,2 -5,9 -6,9 -6,1  

26. Aanbod en verkopen per stadsdeel 1ste 3 kwartalen 2011 en 2012

27. Ontwikkeling mediane verkoopprijs en prijs per m2

28. Mediane verkoopprijs per stadsdeel per jaar (2005-2012)

29. Aantal transacties per stadsdeel per jaar (2005-2012)