19. Transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2013

  Apparte- menten, bouwperiode < 1945 Apparte- menten, bouwperiode 1945-1970 Apparte- menten, bouwperiode 1971-1990 Apparte- menten, bouwperiode > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum 309 9 105 82 56 561
West 808 21 43 62 10 944
Nieuw-West - 149 21 79 82 331
Zuid 752 153 34 48 61 1.048
Oost 194 27 113 122 35 491
Noord 40 92 65 16 66 279
Zuidoost - 5 128 6 38 177
Totaal 2.103 456 509 415 348 3.831

20. Verschil transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2012 en 1ste t/m 3de kwartaal 2013*

  Apparte- menten, bouwperiode < 1945 Apparte- menten, bouwperiode 1945-1970 Apparte- menten, bouwperiode 1971-1990 Apparte- menten, bouwperiode > 1990 Eengezins- woningen Totaal in %
Centrum 46 -1 32 19 16 112 20,0%
West 41 -10 6 -13 -1 23 2,4%
Nieuw-West -2 14 3 -11 3 7 2,1%
Zuid 69 50 -4 16 20 151 14,4%
Oost -52 5 30 -37 -8 -62 -12,6%
Noord 8 32 7 -5 -25 17 6,1%
Zuidoost 0 -4 -3 -13 -12 -32 -18,1%
Totaal 110 86 71 -44 -7 216 5,6%

21. Mediane transactieprijs van alle woningen in 2012 en de eerste 3 kwartalen 2013

22. Ontwikkeling mediane transactieprijs per m2, eerste 3 kwartalen 2013

  Apparte- menten, bouwperiode < 1945 Apparte- menten, bouwperiode 1945-1970 Apparte- menten, bouwperiode 1971-1990 Apparte- menten, bouwperiode > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum 2,8 - -0,2 -0,7 -0,5 1,3
West 0,5 0,3 -6,4 -7,8 - -0,4
Nieuw-West - -7,8 -10,5 -2,3 -2,7 -5,4
Zuid -0,8 1,0 -7,0 5,6 -2,1 -0,5
Oost -0,2 -3,9 2,0 9,2 2,3 2,6
Noord -1,3 1,9 -3,9 - 2,7 0,2
Zuidoost - - -1,6 - -0,2 -1,2
Totaal 0,4 -3,4 2,0 10,6 0,6  

23. Aanbod en verkopen per stadsdeel eerste 3 kwartalen 2012 en eerste 3 kwartalen 2013

24. Ontwikkeling mediane verkoopprijs en prijs per m2

25. Mediane verkoopprijs per stadsdeel per jaar (2005-2013)

26. Aantal transacties per stadsdeel per jaar (2005-2012)


klik voor vergroting