17. Transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2014

  Appartement
< 1945
Appartement
1945 - 1970
Appartement
1971 - 1990
Appartement
> 1990
Eengezinswoningen Totaal
Centrum 398 20 123 107 73 721
West 1.239 39 68 137 11 1.494
Nieuw-West 1 217 24 152 116 510
Zuid 1.199 213 63 81 74 1.630
Oost 388 37 166 250 74 915
Noord 33 105 110 19 135 402
Zuidoost - 9 148 19 45 221
Totaal 3.258 640 702 765 528 5.893

18. Verschil transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2013 en 1ste t/m 3de kwartaal 2014*

  Appartement
< 1945
Appartement
1945 - 1970
Appartement
1971 - 1990
Appartement
> 1990
Eengezinsw. Totaal in %
Centrum 89 11 18 25 17 160 28,5%
West 431 18 25 75 1 550 58,3%
Nieuw-West 1 68 3 73 34 179 54,1%
Zuid 447 60 29 33 13 582 55,5%
Oost 194 10 53 128 39 424 86,4%
Noord -7 13 45 3 69 123 44,1%
Zuidoost 0 4 20 13 7 44 24,9%
Totaal 1155 184 193 350 180 2062 53,8%

* Voor 2014 wordt uitgegaan van de voorlopige cijfers

19. Mediane transactieprijs van alle woningen in 2013 en de eerste 3 kwartalen 2014


(rood: 2013, oranje: eerste 3 kwartalen 2014)

20. Ontwikkeling mediane transactieprijs per m2, eerste 3 kwartalen 2014

  Appartement
< 1945
Appartement
1945 - 1970
Appartement
1971 - 1990
Appartement
> 1990
Eengezinswoningen Totaal
Centrum 8,7 -1,6 8,9 4,5 10,8 8,0
West 6,6 10,9 9,8 3,2   6,5
Nieuw-West   4,9 1,0 7,3 9,2 6,4
Zuid 6,9 5,7 -0,2 2,1 1,4 6,0
Oost 3,3 6,3 6,1 4,1 0,2 3,9
Noord -0,8 1,2 2,2   -0,1 0,8
Zuidoost     -5,2   0,5 -3,4
Totaal 6,9 9,2 5,9 3,7 5,6  

21. Aanbod en verkopen per stadsdeel


(rood: ontwikkeling verkopen 1ste 3 kwartalen 2013 en 1ste 3 kwartalen 2014
oranje: ontwikkeling aanbod tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014)

22. Ontwikkeling mediane verkoopprijs en prijs per m2


(rood: ontwikkeling mediane verkoopprijs 2013 – 1ste-3de kwartaal 2014
oranje: ontwikkeling mediane verkoopprijs per m2 2013 – 1ste-3de kwartaal 2014)

23. Mediane verkoopprijs per stadsdeel per jaar (2005-2014)


(zwart: Centrum, rood: Zuid, oranje: Oost, geel: West, violet: Nieuw-West, groen: Noord, blauw: Zuidoost)
(idem hieronder)

24. Aantal transacties per stadsdeel per jaar (2005-2013)