25. Aantal verkopen van corporatiewoningen aan particulieren 1998-2014

26. Verkoop corporatiewoningen aan particulieren conform Convenant Verkoop per stadsdeel

  Centrum West Nieuw-West Zuid Noord Zuidoost Totaal
1998 32 29 8 0 0 4 206
1999 51 4 96 0 22 15 188
2000 14 9 67 8 38 102 85
2001 2 66 78 52 52 164 88
2002 6 35 44 55 52 105 137
2003 47 140 65 70 141 322 283
2004 114 320 231 180 211 448 398
2005 119 405 417 171 375 558 357
2006 68 596 257 146 437 490 302
2007 94 531 205 203 342 470 326
2008 55 362 141 148 264 428 306
2009 53 232 145 116 208 277 183
2010 84 256 142 99 199 189 175
2011 77 382 132 229 214 364 186
2012 156 431 202 254 266 324 195
2013 124 394 215 330 349 342 161
eerste helft 2014 94 275 117 221 151 205 85
Totaal 1.190 4.467 2.562 2.282 3.321 4.807 3.661

* gerenoveerde woningen met een investering
boven de €75.000 zijn wel meegenomen in
de tabellen, maar tellen niet mee met het
Convenant Verkoop


27. Verkoop corporatiewoningen per stadsdeel (1998-2013)


(zwart: Centrum, rood: Zuid, oranje: Oost, geel: West, violet: Nieuw-West, groen: Noord, blauw: Zuidoost)


28. Aantal corporatieverkopen in de eerste helft van 2013 en 2014 gerangschikt op aantal transacties


(oranje: eerste helft 2013, rood: eerste helft 2014)

29. Top 12 verkoopbuurten van corporatiewoningen naar aantal verkopen in de eerste helft van 2014

30. Verkoop corporatiewoningen naar prijsklasse per stadsdeel, eerste helft 2014


(geel: < € 147.000,
oranje: € 147.000 - € 203.000,
rood: € 203.000 - € 226.000,
violet: € 226.000 - € 290.000,
zwart: > € 290.000)

31. Mediane verkoopprijs corporatiewoningen per stadsdeel (in €)

  2003 2006 2010 1e helft 2011 1e helft 2012 1e helft 2013 1e helft 2014 verschil 1e helft 2013/2014 in %
Centrum 141.750 182.000 215.000 221.250 203.750 198.800 220.500 21.700 9,8%
West 144.000 154.000 192.000 182.762 165.000 160.000 168.000 8.000 4,8%
Nieuw-West 151.988 156.750 158.500 157.000 161.000 145.000 153.000 8.000 5,2%
Zuid 160.750 185.112 190.000 199.500 185.750 184.500 180.000 -4.500 -2,5%
Oost 157.500 152.000 173.000 177.000 163.750 172.500 179.000 6.500 3,6%
Noord 122.660 144.450 155.755 154.185 150.000 144.000 145.000 1.000 0,7%
Zuidoost 138.281 127.000 135.000 129.000 126.000 123.000 125.000 2.000 1,6%
totaal 142.500 150.375 169.000 165.375 160.000 157.750 167.500 9.750 5,8%

32. Corporatieverkopen naar mediane vierkante meters (GBO), eerste helft 2014

33. Mediane verkoopprijs in 2014 per stadsdeel per m2

  corporatieverkopen MVA-verkopen
Zuidoost € 1.668 € 1.531
Noord € 2.045 € 1.981
Nieuw-West € 2.067 € 2.147
Oost € 2.549 € 3.225
West € 2.930 € 3.379
Zuid € 3.253 € 3.758
Centrum € 3.581 € 4.302