20. Samenstelling nieuwbouwaanbod in de marktsector in 2014 (huur en koop)

(geel: aanbod marktsector koop, rood: aanbod marktsector huur)

21. Aanbod en afzet nieuwbouwwoningen in de marktsector (huur en koop)

(geel: afzet, rood: aanbod)

22. Samenstelling van de afzet nieuwbouwwoningen in de marktsector

  2011 2012 2013 2014
starterswoningen in de koopsector* 0 199 40 355
reguliere koopwoningen 937 819 781 1.076
individuele kavel koop 5 117 151 103
collectieve kavel koop 0 63 201 320
marktsector huur (incl. starterswoningen) 477 697 515 831
Totaal 1.419 1.895 1.688 2.685
* Appartementen < 40m² en een vraagprijs < € 150.000

23. Aanbod en afzet aantal reguliere nieuwbouw koopwoningen binnen de ring in 2014 naar prijsklasse

(geel: verkocht, rood: onverkocht)

24. Aanbod en afzet aantal reguliere nieuwbouw koopwoningen buiten de ring in 2014 naar prijsklasse

(geel: verkocht, rood: onverkocht)

25. Samenstelling vraagprijzen reguliere nieuwbouw en bestaande bouw binnen de ring in 2014, naar prijsklasse

(grijs: < € 150.000, zwart: € 150.000 - € 200.000, geel: € 200.000 - € 250.000, oranje: € 250.000 - € 300.000, violet: € 300.000 - € 400.000, rood: > € 400.000)

26. Samenstelling vraagprijzen reguliere nieuwbouw en bestaande bouw buiten de ring in 2014, naar prijsklasse

(grijs: < € 150.000, zwart: € 150.000 - € 200.000, geel: € 200.000 - € 250.000, oranje: € 250.000 - € 300.000, violet: € 300.000 - € 400.000, rood: > € 400.000)