27. Transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2015

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins woningen Totaal
Centrum 505 11 108 190 73 887
West 1.378 38 82 116 15 1.629
Nieuw-West 3 276 37 260 194 770
Zuid 1.144 229 47 104 79 1.603
Oost 525 44 165 333 92 1.159
Noord 45 159 150 38 153 545
Zuidoost - 14 175 29 86 304
Totaal 3600 771 764 1070 692 6897

28. Verschil transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2014 en 1ste t/m 3de kwartaal 2015

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins woningen Totaal in %
Centrum 107 -9 -15 83 0 166 23,0%
West 139 -1 14 -21 4 135 9,0%
Nieuw-West 3 59 13 108 78 261 51,3%
Zuid -55 16 -16 23 5 -27 -1,7%
Oost 137 7 -1 83 18 244 26,7%
Noord 12 54 40 19 18 143 35,6%
Zuidoost 0 5 27 10 41 83 37,6%
Totaal 343 131 62 305 164 1005 17,1%

29 Mediane transactieprijs van alle woningen in 2014 en de eerste 3 kwartalen 2015

(rood; 2014, oranje: eerste 3 kwartalen 2015)

30. Ontwikkeling mediane transactieprijs eerste 3 kwartalen 2015 per m2

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins woningen Totaal
Centrum 8,4   9,1 10,8 22,2 10,1
West 10,8 13,7 12,6 10,1   10,8
Nieuw-West   7,5 5,4 0,8 2,4 3,8
Zuid 10,4 3,7 11,0 0,2 -6,2 8,0
Oost 11,1 9,4 12,0 7,6 11,6 10,2
Noord 12,5 5,3 -2,7 10,6 6,3 4,3
Zuidoost     3,5 0,5 1,5 2,5
Totaal 9,0 6,4 -0,1 -0,2 4,5  

31. Aanbod en verkopen per stadsdeel eerste 3 kwartalen 2014 en eerste 3 kwartalen 2015

(rood: ontwikkeling verkopen, oranje: ontwikkeling aanbod)

32. Ontwikkeling mediane verkoopprijs en prijs per m2

(rood: ontwikkeling mediane verkoopprijs per m2 2014 – 1ste-3de kwartaal 2015, oranje: ontwikkeling mediane verkoopprijs 2014 – 1ste-3de kwartaal 2015)

33. Mediane verkoopprijs per stadsdeel per jaar (2005-2015)

(zwart: Centrum, rood: Zuid, oranje: Oost, geel: West, violet: Nieuw-West, groen: Noord, blauw: Zuidoost)

34. Aantal transacties per stadsdeel per jaar (2005-2015)

(zwart: Centrum, rood: Zuid, oranje: Oost, geel: West, violet: Nieuw-West, groen: Noord, blauw: Zuidoost)