35. Aantal verkopen van corporatiewoningen* aan particulieren 1998-2015

* Gerenoveerde woningen met een investering boven de € 75.000 en vrije sector huurwoningen zijn wel meegenomen in de tabellen, maar tellen niet mee met het Convenant Verkoop.

Bron: 1998-2010: Grond en Ontwikkeling, Amsterdam (op datum levering) 2011-2014: Corporaties, 2015 schatting. (idem hieronder)

36. Verkoop corporatiewoningen* aan particulieren conform Convenant Verkoop per stadsdeel

  Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost totaal
1998 32 29 8 0 0 4 206 279
1999 51 4 96 0 22 15 188 376
2000 14 9 67 8 38 102 85 323
2001 2 66 78 52 52 164 88 502
2002 6 35 44 55 52 105 137 434
2003 47 140 65 70 141 322 283 1.068
2004 114 320 231 180 211 448 398 1.902
2005 119 405 417 171 375 558 357 2.402
2006 68 596 257 146 437 490 302 2.296
2007 94 531 205 203 342 470 326 2.171
2008 55 362 141 148 264 428 306 1.704
2009 53 232 145 116 208 277 183 1.214
2010 84 256 142 99 199 189 175 1.144
2011 77 382 132 229 214 364 186 1.584
2012 156 431 202 254 266 324 195 1.828
2013 124 394 215 330 349 342 161 1.915
2014 192 594 258 570 412 436 220 2.682
eerste helft 2015 93 258 125 176 171 228 101 1.152
totaal 1.381 5.044 2.828 2.807 3.753 5.266 3.897 24.976
* gerenoveerde woningen met een investering boven de €75.000 en vrije sector huurwoningen zijn wel meegenomen in de tabellen, maar tellen niet mee met het Convenant Verkoop
Bron: 1998-2010: OGA (op datum levering), 2011-2015: corporaties
       

37. Verkoop corporatiewoningen per stadsdeel (1998-2014)

(zwart: Centrum, rood: Zuid, oranje: Oost, geel: West, violet: Nieuw-West, groen: Noord, blauw: Zuidoost)

38. Aantal corporatieverkopen in de eerste helft van 2013, 2014 en 2015 gerangschikt op aantal transacties in de eerste helft van 2015

(rood: 1ste helft 2013, oranje: 1ste helft 2014, geel: 1ste helft 2015)

39. Top 12 verkoopbuurten van corporatiewoningen in de eerste helft 2015 naar aantal verkopen in de eerste helft van 2014 en 2015

(rood: aantal verkopen 1ste helft 2015, oranje: aantal verkopen 1ste helft 2014)

40 Corporatieverkopen 2014. naar prijsklasse in procenten per stadsdeel (gerangschikt naar % < € 152.000)

(geel: < € 152.000, oranje: € 152.000 - € 200.000, rood: € 200.000 - € 250.000, violet: € 250.000 - € 300.000, zwart: > € 300.000)

41. Mediane verkoopprijs corporatiewoningen per stadsdeel (in €)

                     
  2003 2006 2010 1e helft 2011 1e helft 2012 1e helft 2013 1e helft 2014 1e helft 2015 verschil 1e helft 2014 - 1e helft 2015 in %
Centrum 141.750 182.000 215.000 221.250 203.750 198.800 220.500 216.395 -4.106 -1,9%
West 144.000 154.000 192.000 182.762 165.000 160.000 168.000 185.990 17.990 10,7%
Nieuw-West 151.988 156.750 158.500 157.000 161.000 145.000 153.000 153.000 0 0,0%
Zuid 160.750 185.112 190.000 199.500 185.750 184.500 180.000 207.000 27.000 15,0%
Oost 157.500 152.000 173.000 177.000 163.750 172.500 179.000 182.600 3.600 2,0%
Noord 122.660 144.450 155.755 154.185 150.000 144.000 145.000 156.750 11.750 8,1%
Zuidoost 138.281 127.000 135.000 129.000 126.000 123.000 125.000 130.000 5.000 4,0%
totaal 142.500 150.375 169.000 165.375 160.000 157.750 167.500 174.000 6.500 3,9%

42. Corporatieverkopen naar mediane vierkante meters (GBO), eerste helft 2015

43. Mediane verkoopprijs in 2015 per vierkante meter per stadsdeel

(rood: MVA-verkopen eerste 3 kwartalen 2015, oranje: corporatieverkopen 1ste helft 2015)