50. Mediane verkoopprijs per stadsdeel per jaar (2005-2016)geel - West, oranje- Oost, rood - Zuid, violet - Nieuw-West, groen - Noord, blauw - Zuidoost, zwart - Centrum