19. Aanbod aangeboden nieuwbouwwoningen in de marktsector inclusief kavels


geel - nieuwbouwwoningen in de marktsector, rood - voortschrijdend gemiddelde laatste 3 jaar

20. Samenstelling nieuwbouwaanbod in de marktsector in 2015 (huur en koop)


zwart - restaanbod koop 2014, geel - aanbod marktsector koop, rood - aanbod marktsector huur

21. Aanbod en afzet nieuwbouwwoningen in de marktsector (huur en koop)


rood - aanbod,  geel - afzet 

22. Samenstelling van de afzet nieuwbouwwoningen in de marktsector

  2011 2012 2013 2014 2015
Starterswoningen* 0 199 40 355 100
Reguliere koopwoningen 937 819 781 1.076 1.649
Individuele kavel koop 5 117 151 103 250
Collectieve kavel koop 0 63 201 320 201
Vrije sector huur (incl. starterswoningen) 477 697 515 831 1.078
Totaal 1.419 1.895 1.688 2.685 3.278

* Appartementen < 40m2 en een vraagprijs < € 150.000

23. Samenstelling vraagprijzen appartementen nieuwbouw en bestaande bouw binnen de ring in 2015 naar prijsklasse

24. Samenstelling vraagprijzen appartementen nieuwbouw en bestaande bouw buiten de ring in 2015 naar prijsklasse


fig. 23, 24: grijs - < € 150.000, zwart -  € 150.000 - € 200.000,
geel - € 200.000 - € 250.000, oranje - € 250.000 - € 300.000,
violet - € 300.000 - € 400.000, rood - > € 400.000

25. Samenstelling appartementen nieuwbouw en bestaande bouw binnen de ring in 2015 naar oppervlakteklasse

26. Samenstelling appartementen nieuwbouw en bestaande bouw buiten de ring in 2015 naar oppervlakteklasse


fig. 25, 26: grijs - < 50 m2, zwart - 50-70 m2, geel - 70-90 m2, oranje - 90-120 m2, violet - > 120 m2

27. Mediane vraagprijzen nieuwbouw en bestaande bouw per m2 in 2015

  bestaand nieuwbouw  
Centrum € 4.900 € 4.875  
Wes t € 3.925 € 3.950  
Nieuw-West € 2.450 € 2.400  
Zuid € 4.350 € 4.700  
Oost € 3.500 € 3.625  
Zuidoost € 1.975 € 2.370  
Noord € 2.750 nb  

28. Verdeling aanbod nieuwbouw eengezinswoningen naar stadsdeel 2015

  aantal percentage
Oost 238 37%
Nieuw-West 161 19%
Noord 141 18%
Zuidoost 113 17%
West 75 7%
overig 14 7%
Totaal 742 100%

29. Samenstelling vraagprijzen nieuwbouwaanbod eengezinswoningen, 2015


zwart - € 150.000 - € 200.000, geel - € 200.000 - € 250.000,
oranje - € 250.000 - € 300.000, violet - € 300.000 - € 400.000,
rood - > € 400.000

30. Samenstelling oppervlakteverdeling nieuwbouwaanbod eengezinswoningen, 2015


grijs - < 50 m2, zwart - 50-70 m2, geel - 70-90 m2, oranje - 90-120 m2,
violet - > 120 m2

31. Samenstelling vraagprijzen verkochte nieuwbouwwoningen (voorlopige cijfers 1ste helft 2016) binnen en buiten de ring


grijs - < € 150.000, zwart - € 150.000 - € 200.000,
geel - € 200.000 - € 250.000, oranje - € 250.000 - € 300.000,
violet - € 300.000 - € 400.000, rood - > € 400.000

32. Samenstelling oppervlakte verkochte nieuwbouwwoningen (voorlopige cijfers 1e helft 2016) binnen en buiten de ring


grijs - < 50 m2, zwart - 50-70 m2, geel - 70-90 m2, oranje - 90-120 m2,
violet - > 120 m2