33. Transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2016

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum 510 13 118 134 75 850
West 1.122 41 71 105 9 1.348
Nieuw-West 2 266 37 336 188 829
Zuid 1.088 249 43 85 84 1.549
Oost 399 54 120 315 109 997
Noord 42 131 111 35 105 424
Zuidoost 1 13 220 53 107 394
Totaal 3.164 767 720 1.063 677 6.391

34. Verschil transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2015 en 1ste t/m 3de kwartaal 2016

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal in %
Centrum 5 2 10 -56 2 -37 -4,2%
West -256 3 -11 -11 -6 -281 -17,2%
Nieuw-West -1 -10 0 76 -6 59 7,7%
Zuid -56 20 -4 -19 5 -54 -3,4%
Oost -126 10 -45 -18 17 -162 -14,0%
Noord -3 -28 -39 -3 -48 -121 -22,2%
Zuidoost 1 -1 45 24 21 90 29,6%
Totaal -436 -4 -44 -7 -15 -506 -7,3%

35. Mediane transactieprijs van alle woningen in 2015 en de eerste 3 kwartalen 2016


rood - 2015, oranje - eerste 3 kwartalen 2016

36. Ontwikkeling mediane transactieprijs eerste 3 kwartalen 2016 per m2

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum 11,0   10,3 0,6 15,4 9,5
West 12,3 18,6 14,5 7,9   12,2
Nieuw-West   11,2 28,7 8,6 12,3 11,2
Zuid 12,0 20,1 17,4 20,0 7,0 13,6
Oost 8,8 14,3 7,9 10,3 3,9 8,9
Noord 23,5 13,7 8,0 5,4 23,3 14,9
Zuidoost     10,1 13,7 9,4 10,0
Totaal 10,9 16,6 31,0 1,5 20,2  

37. Aanbod en verkopen per stadsdeel eerste 3 kwartalen 2015 en eerste 3 kwartalen 2016


rood - Ontwikkeling verkopen, oranje - Ontwikkeling aanbod

38. Ontwikkeling mediane verkoopprijs en prijs per m2


oranje - Ontwikkeling mediane verkoopprijs 2015 – 1ste-3de kwartaal 2016,
rood - Ontwikkeling mediane verkoopprijs per m2 2015 – 1ste-3de kwartaal 2016

39. Mediane verkoopprijs per stadsdeel per jaar (2005-2016)

40. Aantal transacties per stadsdeel per jaar (2005-2016)


fig. 39, 40: geel - West, oranje - Oost, rood - Zuid, violet - Nieuw-West, groen - Noord, blauw - Zuidoost, zwart - Centrum