41. Aantal verkopen van corporatiewoningen* aan particulieren 1998-2015Bron: 1998-2010: Grond en Ontwikkeling, Amsterdam (op datum levering); 2011-2015: Corporaties, 2016 schatting

42. Verkoop corporatiewoningen* aan particulieren per stadsdeel 1998-2016

  Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Totaal
1998 32 29 8 0 0 4 206 279
1999 51 4 96 0 22 15 188 376
2000 14 9 67 8 38 102 85 323
2001 2 66 78 52 52 164 88 502
2002 6 35 44 55 52 105 137 434
2003 47 140 65 70 141 322 283 1.068
2004 114 320 231 180 211 448 398 1.902
2005 119 405 417 171 375 558 357 2.402
2006 68 596 257 146 437 490 302 2.296
2007 94 531 205 203 342 470 326 2.171
2008 55 362 141 148 264 428 306 1.704
2009 53 232 145 116 208 277 183 1.214
2010 84 256 142 99 199 189 175 1.144
2011 77 382 132 229 214 364 186 1.584
2012 156 431 202 254 266 324 195 1.828
2013 124 394 215 330 349 342 161 1.915
2014 192 594 258 570 412 436 220 2.682
2015 176 473 272 369 355 453 239 2.337
eerste helft 2016 90 134 97 143 150 137 87 838
Totaal 1.554 5.393 3.072 3.143 4.087 5.628 4.122 26.999

* Vrije sector huurwoningen zijn wel meegenomen in de tabellen, maar tellen niet mee met het Convenant Verkoop
Bron: 1998-2010: OGA (op datum levering), 2011-2016: corporaties

43. Verkoop corporatiewoningen per stadsdeel (1998-2015)geel - West, oranje - Oost, rood - Zuid, violet - Nieuw-West, groen - Noord, blauw - Zuidoost, zwart - Centrum

44. Verkoop corporatiewoningen binnen en buiten de ring (1998-2015)blauw: Binnen de ring (Centrum, Zuid, Oost en West)
rood: Buiten de ring (Nieuw-West, Noord en Zuidoost)

45. Aantal corporatieverkopen per stadsdeel in de eerste helft van 2014 en 2015 en 2016 gerangschikt op aantal transacties in de eerste helft van 2016rood - 1ste helft 2014, oranje - 1ste helft 2015, geel - 1ste helft 2016

46. Corporatieverkopen 2016 naar prijsklasse in procenten per stadsdeel (gerangschikt naar % < € 200.000)geel - < € 152.000, oranje - € 152.000 - € 200.000, rood - € 200.000 - € 250.000, violet - € 250.000 - € 300.000, zwart - > € 300.000

47. Mediane verkoopprijs corporatiewoningen per stadsdeel in €

  2006 2010 1ste helft 2011 1ste helft 2012 1ste helft 2013 1ste helft 2014 1ste helft 2015 1ste helft 2016 verschil 1ste helft 2015 -1ste helft 2016 in %
Centrum 182.000 215.000 221.250 203.750 198.800 220.500 216.395 270.000 53.606 24
West 154.000 192.000 182.762 165.000 160.000 168.000 185.990 230.000 44.011 26
Nieuw-West 156.750 158.500 157.000 161.000 145.000 153.000 153.000 185.800 32.800 21
Zuid 185.112 190.000 199.500 185.750 184.500 180.000 207.000 245.703 38.703 21
Oost 152.000 173.000 177.000 163.750 172.500 179.000 182.600 245.000 62.400 34
Noord 144.450 155.755 154.185 150.000 144.000 145.000 156.750 180.500 23.750 16
Zuidoost 127.000 135.000 129.000 126.000 123.000 125.000 130.000 136.000 6.000 4
Totaal 150.375 169.000 165.375 160.000 157.750 167.500 174.00 215.000 41.000 24

48. Corporatieverkopen naar mediane vierkante meters (GBO), eerste helft 2016

49. Mediane verkoopprijs in 2016 per vierkante meter per stadsdeeloranje - corporatieverkopen 1ste helft 2016, rood - MVA-verkopen eerste 3 kwartalen 2016