aanbod en verkopen per stadsdeel eerste 3 kwartalen 2016 en eerste 3 kwartalen 2017


click voor vergroting

aantal transacties per stadsdeel per jaar


click voor vergroting

mediane transactieprijs van alle woningen in 2016 tm eerste drie kwartalen 2017


click voor vergroting

mediane verkoopprijs en prijs per m2


click voor vergroting

mediane verkoopprijs per stadsdeel per jaar (2005 - 2017)


click voor vergroting

transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2017

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum 433 16 73 118 57 697
West 899 39 57 148 14 1.157
Nieuw-West 3 236 29 233 176 677
Zuid 932 203 34 71 63 1.303
Oost 240 32 92 226 85 675
Noord 23 81 79 40 133 356
Zuidoost - 10 129 29 60 228
Totaal 2.530 617 493 865 588 5.093

verschil transacties 1ste t/m 3de kwartaal 2016 en 1ste t/m 3de kwartaal 2017

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal in %
Centrum -77 3 -45 -16 -18 -153 -18,0%
West -223 -2 -14 43 5 -191 -14,2%
Nieuw-West 1 -30 -8 -103 -12 -152 -18,3%
Zuid -156 -46 -9 -14 -21 -246 -15,9%
Oost -159 -22 -28 -89 -24 -322 -32,3%
Noord -19 -50 -32 5 28 -68 -16,0%
Zuidoost -1 -3 -91 -24 -47 -166 -42,1%
Totaal -634 -150 -227 -198 -89 -1298 -20,3%

ontwikkeling mediane transactieprijs eerste 3 kwartalen 2017 per m2

  Appartement < 1945 Appartement 1945 - 1970 Appartement 1971 - 1990 Appartement > 1990 Eengezins- woningen Totaal
Centrum 5,7   9,2 11,0 8,7 7,1
West 8,5 5,3 12,8 5,4   8,1
Nieuw-West   9,0 7,9 13,3 13,3 11,5
Zuid 7,3 8,3 -2,5 7,8 -3,0 6,7
Oost 14,9 16,3 10,2 5,1 8,2 10,2
Noord 28,2 10,2 14,4 15,3 8,0 12,1
Zuidoost     15,4 18,4 8,9 13,4
Totaal 7,5 18,5 34,1 16,1 11,4